Schoolvisietekst

 

Basisschool Heilige Familie

Kwaliteitsonderwijs in Berchem, respectvol en gastvrij,in de christelijke traditie.

 

“Ik zal er zijn voor jou”

Het evangelie als bron voor onze inspiratie.

 

Onze katholieke basisschool werkt aan een familiale sfeer.

De kinderen en het schoolteam voelen zich als één grote familie op school.

  • Een warm en open schoolklimaat

We werken aan een school waar iedereen zich welkom, thuis en goed voelt.

Een gesprek is hier altijd mogelijk.

 

  • Het ‘volledige’ kind mag groeien

We werken aan een school waarin kinderen hun verschillende talenten kunnen ontwikkelen.

 

  • Betekenisvolle activiteiten

We werken aan een school waar eigen ervaringen, leefwereld en cultuur een duidelijke plaats krijgen.

 

  • Optimale kansen voor iedereen

We werken aan een school waar we zorg dragen voor elk kind, rekening houdend met de draagkracht van de school.

  • Dialoogschool

We staan open voor verschillende culturen en levensbeschouwingen,

de verschillen doen ons groeien dankzij wederzijds respect.

 

Bovenstaande schooleigen visietekst bouwt verder op het opvoedingsproject van het schoolbestuur van het Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen (KOBA)

Via deze link kan u het schoolreglement raadplegen. 

Infobrochure onderwijs regelgeving: via deze link kan u de brochure van het Katholiek onderwijs raadplegen