top of page

Oudervereniging

Wat is een ouderraad?

De ouderraad is een groep van enthousiaste ouders die zich vrijwillig inzet voor de school.

Als ouder hebben wij alleen het beste voor met onze kinderen. Aangezien zij een groot deel van hun tijd op school doorbrengen, willen wij natuurlijk graag dat ze een fijne schooltijd hebben. Daarom proberen wij via de ouderraad de betrokkenheid van ouders bij de school te verhogen en de samenwerking tussen ouders en school te bevorderen.

De ouderraad wil dus mee werk maken van een aangenaam schoolklimaat voor onze kinderen, hun leerkrachten en directie.

Een ouderraad is een officieel onderdeel van de school en heeft bepaalde rechten en plichten.

 

En de directie?

De directie maakt geen deel uit van de ouderraad, maar kan wel uitgenodigd worden. Dit is belangrijk voor een goede communicatie en samenwerking. 

Wat doet onze ouderraad? 

Wij onderscheiden vier kerntaken:

- Informeren en communiceren over opvoeding en onderwijs

- Ontmoetingsactiviteiten organiseren voor ouders en school

- De school praktisch en/of financieel ondersteunen

- Meedenken met de school

 

Om dit te realiseren vergadert de ouderraad een aantal keren per jaar met de directie en/of een afvaardiging van de leerkrachten over het reilen en zeilen in de school.

Feestcomité 

Groep enthousiaste ouders die, op vrijwillige basis, activiteiten organiseren voor onze school.

Enkele leden van de ouderraad zijn ook actief in het feestcomité.

 

Het feestcomité organiseert ontmoetingsactiviteiten voor ouders, leerlingen en school.
Enkele voorbeelden zijn :

- Warme Winter Welkom (december) (dit jaar krijgen we een geweldige musical in de plaats)
- leerlingenfuif

- frietjesdag

- schoolfeest

 

Het feestcomité helpt ook bij kleinere activiteiten op school (recepties, openklasdagen,...)

De opbrengsten van de georganiseerde activiteiten gaan integraal terug naar de school.

Vorig jaar werden er bvb houten plantenbakken en houten tafeltjes voor de kleuterschool aangekocht.
Dit jaar wordt er bekeken wat er op mediavlak nog kan aangekocht worden.

Wil u lid worden van het feestcomité dan mag u hiervoor een mail sturen naar het mailadres van de ouderraad.

 

bottom of page