top of page

Korte historiek

Toen de Dames van de Heilige Familie in 1905 in de Sint-Hubertusstraat in Berchem een school openden, wilden zij de naam van hun school alle eer aandoen. De basis van hun opvoedings- en onderwijsproject vonden zij in de christelijke geest van verbondenheid die ook het kenmerk was van de Heilige Familie van Nazareth. En doorheen de geschiedenis van de school loopt dat familiale gevoel als een rode draad. De kleuters, de leerlingen van de lagere school en de middelbare school voelden zich als één grote familie op school. Het kwaliteitsonderwijs dat verstrekt werd, het sociale gevoel, de inzet voor elkaar, de opvoeding tot christelijke mensen met verantwoordelijkheid voor elkaar maakten dat de school steeds groter werd. Altijd werd er echter over gewaakt dat een familiale sfeer bewaard bleef en dat de leerlingen zich gelukkig voelden.

 

In 1925 verhuisde het Instituut van de Heilige Familie naar de Jan Moorkensstraat en de school werd bekend tot ver buiten Berchem. In 1938 verscheen het vertrouwde bruine uniform in het Berchemse straatbeeld. Nu nog wordt het gedragen in de lagere school ook door de jongens die de, oorspronkelijke meisjesschool, kwamen versterken.

In de loop van de jaren 1950-1960-1970 werden de gebouwen uitgebreid aan de eisen van de modernere pedagogie en van de nieuwe studierichtingen: auditoria, vaklokalen, laboratoria, sportinfrastructuur,…

 

In de huidige multiculturele maatschappij blijft het Instituut van de Heilige Familie gehecht aan de lange traditie van degelijke vorming en opvoeding, gedragen door christelijke waarden, met veel aandacht voor elke jonge mens.

bottom of page