top of page

Huiswerkbeleid

Het huiswerk… een engagement van iedereen!  

Via huiswerk kan een leerkracht nagaan of een leerling de leerstof heeft begrepen en zelfstandig kan verwerken.

In het lager onderwijs is ‘plannen en leren organiseren’ een eindterm. Huiswerk maken is een manier om een leerling planning en organisatie aan te leren.

Huiswerk is niet alleen een zaak van de leerkrachten en de leerlingen. Huiswerk vormt de brug tussen de school en de ouders. Het biedt een kans om ouders te betrekken bij de school. Daarom verwachten we dat ouders mag worden hun kind begeleiden en helpen bij het huiswerk.

Waarom geven we huiswerk? 

Het is belangrijk om kinderen regelmatig thuis met iets te laten bezig zijn dat met school te maken heeft.

Het is enkel inoefenen van leerstof waarvan we zeker zijn dat de kinderen het begrepen hebben om:

 

  • de leerstof te automatiseren. 

  • Het geheugen te trainen

  • De leerstof in te prenten. 

 

Huiswerk is uiterst geschikt om vaardigheden als leren leren, leren plannen en een leer- en werkhouding te ontwikkelen.

Leerlingen ervaren wat voor hen de beste studiemethode is.

 

Wat geven we als huiswerk?   

De leerkracht zorgt ervoor dat het huiswerk zinvol is.
In het eerste leerjaar dient huiswerk voornamelijk om het lezen en rekenen in te oefenen en te automatiseren.
In het vijfde en zesde leerjaar kunnen ook taken meegeven worden waarbij leerlingen iets moeten samenvatten, opzoeken of voorbereiden. 

 

De taken worden tegen de volgende schooldag gemaakt, tenzij anders vermeld in de agenda.

In de hogere klassen komt het regelmatig voor dat taken en lessen over verschillende dagen gepland moeten worden.

Naast de schriftelijke huistaken bieden we onze leerlingen ook de kans om op de computer de leerstof verder in te oefenen. Bingel en Scoodle zijn daar uiterst geschikt voor.

Wanneer hebben de leerlingen huiswerk?

 

1ste leerjaar

wanneer? maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 

wat? lezen, rekenen, schrijven

2de leerjaar

wanneer? maandag, dinsdag, donderdag

wat? maaltafels, spelling, schrijven

3de leerjaar

wanneer? maandag, dinsdag, donderdag

wat? rekenen, schrijven, voorbereiding toetsen

4de leerjaar

wanneer? maandag, dinsdag, donderdag

wat? rekenen, schrijven, voorbereiding toetsen

5de leerjaar

wanneer? maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 

wat? rekenen, schrijven, Frans, voorbereiding toetsen

6de leerjaar 

wanneer? maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 

wat? rekenen, schrijven, Frans, voorbereiding toetsen

Hoe kan u de kinderen thuis begeleiden.

  • Kijken samen in de schoolagenda wat die dag gemaakt of geleerd moet worden.

  • Blijf in de buurt van uw kind terwijl hij/zij huiswerk maakt.

  • Zorg voor een nette en rustige werkplek.

  • Handteken elke dag de schoolagenda.

 

Wat is nog belangrijk?

  • Heb interesse voor wat je kind op school doet en leert. Laat je kind aanvoelen dat je zijn inspanningen ziet en waardeert. Belonen is doeltreffender dan straffen.

  • De school verwacht niet dat je zelf de leerstof uitlegt en zeker niet de huistaak maakt. Lukt het huiswerk niet vertel dan aan de leerkracht wat er niet lukte.

  • We verwachten niet dat u het huiswerk verbetert, dit gebeurt door de leerkracht. De juf/meester krijgt belangrijke informatie over wat gekend is en wat nog geoefend moet worden.

bottom of page