top of page

Wanneer?

U moet uw kind inschrijven in een school:

  • als het voor het eerst naar school gaat

  • als het overgaat van basis naar secundair en soms ook van de kleuterschool naar lagere school

  • als het van school verandert

Voor het volgende schooljaar:

U moet zich aanmelden om uw kind op onze school in te schrijven. Dit kan via de site: meldjeaan.be.  Aanmelden betekent dat u vooraf laat weten in welke school of scholen u uw kind zou willen inschrijven. Na de aanmelding moet u alsnog uw kind in de school inschrijven. 

Na de aanmeldingsperiode krijgt u een brief of e-mail.

  • Als uw kind een plaats heeft, dan krijgt u een bericht van toewijzing. Dat betekent dat u uw kind mag gaan inschrijven.

  • Is er voorlopig geen plaats voor uw kind, dan krijgt u een melding van niet-gunstige rangschikking, en uitleg over de stappen die u kunt zetten om toch nog een plaats te vinden.

 

Voorrangsregels

Voor aanmelden en inschrijven bestaan er voorrangsregels in:

  • de kleuterschool

  • de lagere school

  • het eerste leerjaar van het secundair onderwijs

  • het buitengewoon onderwijs

De volgende groepen krijgen voorrang:

- broers en zussen van leerlingen die al ingeschreven zijn in de school. Ook stiefbroers en –zussen of halfbroers en –zussen of andere kinderen die op hetzelfde adres wonen vallen hieronder.

- kinderen van personeel van de school (van leraren, secretariaatsmedewerkers, …)

Inschrijven tijdens het schooljaar

Wie een kind nog tijdens het schooljaar wil inschrijven vraagt aan de school of die nog over een vrije plaats beschikt.

Let wel, tot en met de vijfde schooldag van oktober is een school verplicht om de chronologische lijst van niet-gerealiseerde inschrijvingen te respecteren. Na deze dag gaat een eventuele vrijgekomen plaats naar de eerste leerling die zich aanbiedt. Een uitzondering daarop vormen de inschrijvingen voor de kleuters van het jongste geboortejaar. Daar moet de school de chronologische lijst gedurende het hele schooljaar respecteren.

Meer info vind u op de site: www.vlaanderen.be

Inschrijven

bottom of page