top of page

Onze partners

KOBA.JPG
CLB.JPG

Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen

Bestuursnetwerk van 147 scholen in kleuter-, lager en secundair onderwijs.

 

KOBA verenigt en ondersteunt 9 schoolbesturen in bisdom Antwerpen met financieel, bouwkundig en administratief advies zodat onze scholen zich kunnen focussen op hun kerntaak: het geven van kwaliteitsvol en inspirerend onderwijs in een omgeving waarin jongeren alle kansen krijgen om zich te ontplooien. In team staan we sterker dan alleen!
Werk met ons in visie op lange termijn aan sterke scholen die er staan! Nu en in de toekomst!

CLB De Wissel

Het adres is Campus Centrum, Hallershofstraat 7, 2100 Deurne. Het centrum voor leerlingen- begeleiding ondersteunt leerlingen, ouders en scholen bij het verhogen van het welbevinden van leerlingen. Het CLB werkt onafhankelijk, discreet, kosteloos en multidisciplinair.

 

Op vraag van leerlingen, ouders en scholen werken wij samen met hen op vier domeinen.

  • Leren en studeren: als het op school niet wil vlotten en meer hulp wenselijk is.

  • Preventieve gezondheidszorg: door het opvolgen van gezondheid, groei en ontwikkeling via medische consulten en vaccinaties. We treffen beschermingsmaatregelen bij bepaalde besmettelijke aandoeningen op school.  Wij stimuleren een gezonde en veilige levensstijl en leeromgeving.

  • Schoolloopbaan begeleiding: we maken ouders, leerlingen en scholen wegwijs in de brede waaier van studiemogelijkheden. We begeleiden wanneer kiezen moeilijk is.

  • Sociaal en emotioneel welbevinden: als het niet vlot met leeftijdsgenoten of thuis, als leerlingen zich niet goed voelen in hun vel.

 

Aan elke school is een multidisciplinair team verbonden.

Vlaams Verbond van Katholiek Basisonderwijs.

Het Vlaams Verbond van het Katholiek Basis Onderwijs groepeert alle instellingen die katholiek basisonderwijs organiseren. Onze school volgt ook de leerplannen opgesteld door het VVKBao voor de verschillende vakken.

Stichting Vlaamse Schoolsport

Al onze klassen nemen regelmatig deel aan de activiteiten georganiseerd door Stichting Vlaamse Schoolsport. Deze activiteiten gaan door zowel tijdens de lesuren als daarbuiten. www.schoolsport.be

 

Sint-Willebrord Heilige-Familie

Onze school deelt zijn gebouwen de secundaire school Sint-Willebrord Heilige-Familie.

 

bottom of page