top of page

Welkom in de lagere school.

Elke dag opnieuw staan de leerkrachten klaar om alle kinderen op hun niveau bij te staan in hun leerproces. Dit doen we door veel te differentiëren in samenwerking met ons zorgteam.

De dag begint in de klassen met een warm onthaal waar ruimte is voor een verhaal, een lach en soms ook een traan.

Daarna gaat iedereen aan het werk. We promoten het zelfstandig werken omdat we geloven dat dit de kinderen op lange termijn zal helpen. Bij elke les hoort een instructie gevolgd door het verwerken van de leerstof. We kiezen ervoor om enkele instructies na elkaar te geven waarna een langer moment van inoefening komt. Tijdens dit inoefenmoment kiezen de kinderen met welke taak ze eerst beginnen. Het is ook het moment waar er ruimte is voor extra hulp of extra uitdaging.

In het eerste leerjaar is de link met de kleuterschool nog sterk. Door veel spel in te bouwen, het takenbord van de kleuterschool te gebruiken, een spel- en leerklasje te voorzien,… zorgen we voor een zachte overgang van de kleuter naar de lagere school.

Natuurlijk draait een school niet enkel om leren. We hechten veel belang aan het welbevinden van de leerlingen omdat dit het leren bevorderd. Naast alle warmte in de klas, gaan de leerlingen van enkele jaren ook op meerdaagse uitstappen.

bottom of page