top of page

Leerlingenraad

De leerlingenraad op onze school bestaat uit leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar. Jaarlijks worden door een democratische stemming de nieuwe leden uit het vierde leerjaar gekozen.

Idealiter komt de leerlingenraad 1 keer per maand samen om te overleggen. Deze vergaderingen worden tijdens de middag, onder toezicht van een leerkracht, gehouden. 

Door het organiseren van een leerlingenraad willen we de leerlingen actief betrekken bij het schoolgebeuren. Via de leerlingenraad hebben de leerlingen een eigen stem binnen de schoolorganisatie zodat ze weten dat ze meetellen.

In de leerlingenraad leren de leerlingen hoe ze kunnen meedenken, meepraten, problemen aankaarten, discussiëren. Bovendien leren ze heel wat (communicatieve) vaardigheden: luisteren naar elkaars mening, voorstellen doen, activiteiten organiseren,... .

Ze krijgen een beter inzicht in de schoolorganisatie en ondervinden wat realistisch en haalbaar is. 

De leerlingenraad verzamelt problemen, vragen en voorstellen van andere leerlingen, brengt dit samen en zoekt naar oplossingen en antwoorden.

Leerlingen participeren daadwerkelijk aan het schoolleven. Hun ideeën nemen we au sérieux. Hun vragen krijgen een eerlijk antwoord. Hun voorstellen nemen we mee naar de personeelsvergadering.

 

Taken van de leerlingenraad

1. Advies geven aan de school over bepaalde thema’s op vraag van de school of op eigen initiatief.

2. Informatie vragen aan de school (leerkrachten en/of directie) nodig om advies uit te kunnen brengen.

3. Informatie geven aan de andere leerlingen over de werking en de standpunten van de leerlingenraad.

4. Activiteiten organiseren om bijvoorbeeld meer sfeer op school te brengen.

5. Acties opzetten om problemen aan te pakken.

bottom of page