top of page
sport.png

Een kleuter moet bewegen en liefst zo veel mogelijk! Daarom krijgen al onze kleuters aanvullend op alle bewegingsmomenten in de klas nog tweemaal per week bewegingsopvoeding in een speciaal voor hen ingerichte turnzaal. Hier werken we aan hun groot-en kleinmotorische vaardigheden en dagen hen op tal van manieren uit om zichzelf en de omgeving te ontdekken. De kleuters dragen liefst makkelijk zittende kledij en sportief schoeisel.
Ook is er een jaarlijkse kleutersportdag waarbij de kleuters op sportieve wijze verschillende activiteiten zoals bewegingsspelen, balspelen, dans, klim-en springvaardigheden, fietsvaardigheden,... ontdekken en ervaren.

Sportklas

bottom of page