top of page
Child Safety Safe People Worksheet.png

Science, Technologie, Engineering en
Mathematics komen volop aan bod in deze klas! 
Onder begeleiding van een STEM-leerkracht leren
alle kleuters kennis maken met de 21e eeuwse
vaardigheden. Kritisch denken, creatief denken,
probleem oplossen, ict-basisvaardigheden,
informatievaardigheden, computational thinking en
mediawijsheid komen hier aan bod.
Een klas vol vernieuwingen en uitdagingen.

 

bottom of page