Extra informatie

Via deze link kan u de brief lezen met extra informatie over het opschorten van de lessen!

Alle updates zal u kunnen vinden op de site, Facebook of Gimme.

Gimme is een digitaal communicatiemiddel waar u vandaag een brief over krijgt.