Verkeer op school

We deden vorig schooljaar goed ons best om te werken rond verkeer: de actie 'Helm op, fluo top!' , gemachtigde opzichters, we deden mee aan het voetgangersexamen en ook aan het fietsexamen. Hierdoor verdienden we een bronzen medaille. JOEPIE !!! Dit schooljaar proberen we een zilveren of een gouden medaille te halen!